Menu

Yn unol â chyngor y llywodraeth ynglŷn â chau mannau cyhoeddus, mae pob un o'n canolfannau asesu bellach ar gau nes clywir yn wahanol. Os gwelwch yn dda, peidiwch â theithio i un o'n canolfannau asesu yn ddiangen. Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â ni yma.

Lleoliadau Clinigau Ymgynghori

Cyflawnir asesiadau a gynhelir mewn canolfannau ymgynghori yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr, Dwyrain Canolbarth Lloegr a Chymru yn swyddfeydd Capita sydd wedi eu lleoli yn:

Assessment Centres

City Address Postcode
Birmingham
Gateway House
Capita PIP, Gateway House, 53 High Street, Birmingham B4 7SY
Birmingham
Hagley Road
Capita PIP, 127 Hagley Road, Birmingham B16 8LD
Coventry
Greyfriars Court
Capita PIP, Ground Floor, 2 Sheriffs Orchard, Greyfriars Court, Greyfriars Street, Coventry CV1 3RY
Derby
Prosperity House
Capita PIP, Ground Floor, Prosperity House, Gower Street, Derby DE1 1SB
Hereford
The Kindle Centre
Capita PIP, The Kindle Centre, Asda Supermarket, Belmont Road, Hereford HR2 7JE
Leicester
Willows Medical Centre
Capita PIP, The Willows Medical Centre, 184 Coleman Road, Leicester LE5 4LJ
Lincoln
Greetwell Place
Capita PIP, Lincolnshire Communtiy Health Services, Greetwell Place, 2 Lime Kiln Way, Lincoln LN2 4US
Norfolk
Kings Lynn
Capita PIP, West Norfolk Deaf Association, The Deaf Centre, Railway Road, Kings Lynn, Norfolk PE30 1NF
Northampton
Charles House
Capita PIP, Charles House, 61-69 Derngate, Northampton NN1 1UE
Nottingham
Castle Heights
Capita PIP, 3rd Floor, Castle Heights, 72 Maid Marian Way, Nottingham NG1 6BJ
Peterborough
Staurt House
Capita PIP, 2nd Floor, Stuart House, East Wing, St John Street, Peterborough PE1 5DD
Skegness
Heath Road
Capita PIP, Aura Business Centre, Heath Road, Wainfleet Road Industrial Estate, Skegness PE25 3SJ
Sleaford
Church Lane
Capita PIP, Community Lincs,The Old Mart, Church Lane, Sleaford NG34 7DF
Stoke-on-Trent
Staffordshire House
Capita PIP, Staffordshire Doctors Urgent Care, Staffordshire House, Unit 5, Riverside 2, Campbell Road, Stoke-on-Trent ST4 4RJ
Stoke-on-Trent
Winton House
Capita PIP, Ground Floor, Winton House, Stoke Road, Shelton, Stoke-on-Trent ST4 2RW
Telford
Meeting Point House
Capita PIP, Meeting Point House, Southwater Square, Telford TF3 4HS
Walsall
Lower Hall Lane
Capita PIP, 51 Lower Hall Lane, Walsall WS1 1RJ
Wisbech
Harbour Square
Capita PIP, The Boat House Business Centre, 1 Harbour Square, Nene Parade, Wisbech PE13 3BH
Worcester
Newton Road
Capita PIP, St Martins Gate Surgery, 37 Newtown Road, Worcester WR5 1EZ

Consultation Centres in Wales

City Address Postcode
Aberystwyth
Park Avenue
Capita PIP, Back and Neck Pain Clinic, Park Avenue, Aberystwyth SY23 1PB
Bangor
Ffordd Gwynedd
Capita PIP, Storiel – Gwynedd Museum and Art Gallery, Fford Gwynedd, Bangor, Gwynedd LL57 1DT
Cardiff
Windsor Place
Capita PIP, 2nd Floor, 40 Windsor Place, Cardiff CF10 3BW
Holyhead
Ffordd Tudur
Capita PIP, Gwelfor Communti Centre, Ffordd Tudur, Holyhead LL65 2DH
Merthyr Tydfil Capita PIP, Orbit Business Centre, Rhydycar Business Centre, Merthyr Tydfil CF48 1UZ
Newtown
Milford Road
Capita PIP, Plas Dolerw Conference Centre, Dolguan West, Milford Road, Newtown, Powys SY16 2EH
Pembroke Dock Capita PIP, Bridge Innovation Centre, Pembrokeshire Science and Technology Park, Pembroke Dock, Pembrokeshire SA72 6UN
Rhyl
Wellington Road
Capita PIP, Wellington Community Centre, Wellington Road, Rhyl LL18 1LE
Swansea
Frigate House
Capita PIP, Ground Floor, Frigate House, Quay West, Quay Parade, Swansea SA1 1SR
Wrexham
Brymbo
Capita PIP, Brymbo Enterprise Centre, Blast Road, Brymbo, Wrexham LL11 5BT

Byddwn yn gweithio i neilltuo apwyntiadau yn y ganolfan ymgynghori sydd agosaf ar gyfeiriad cartref y cwsmer. Fodd bynnag, weithiau mae angen trefnu ymgynghoriadau ar gyfer y lleoliad agosaf nesaf.

Nid yw'n bosibl i gwsmeriaid ddewis y ganolfan ble cynhelir yr ymgynghoriad, ond byddwn yn ystyried ceisiadau yn unol â rheolau'r DWP ac yn darparu ar gyfer newidiadau ble fo'n bosibl.

Gofynnwn eich bod yn cyrraedd mewn da bryd ar gyfer eich ymgynghoriad a byddwn yn eich gweld mor brydlon â phosibl. Nid oes hyd penodol ar gyfer ymgynghoriad, gan ein bod yn trin pob un o'n cwsmeriaid yn unigol ac yn cydnabod bod gan bobl wahanol anghenion. Fel arfer bydd ymgynghoriadau yn parhau am 60 munud.

Dylai cwsmeriaid nad ydynt yn gallu mynychu canolfan ymgynghori gysylltu â Capita i ofyn am ymgynghoriad yn eu cartref.

Top