Menu

Lleoliadau Clinigau Ymgynghori

Cyflawnir asesiadau a gynhelir mewn canolfannau ymgynghori yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr, Dwyrain Canolbarth Lloegr a Chymru yn swyddfeydd Capita sydd wedi eu lleoli yn:

Assessment Centres

City Address Postcode
Birmingham Capita PIP Ground Floor, 127 Hagley Road, Birmingham B16 8LD
Birmingham (2) Capita PIP, Edmund House, 10-12 Newhall Street, Birmingham B3 3EF
Cardiff Capita PIP 5th Floor, Capitol House, Greyfriars Road, Cardiff CF10 3AG
Coventry Capita PIP Ground Floor, 2 Sheriffs Orchard, Greyfriars Court, Greyfriars Street, Coventry CV1 3RY
Derby Capita PIP Ground Floor, St Peters House, Gower Street, Derby DE1 1SB
Leicester Capita PIP Ground Floor, Wellington House, 29 Albion Street, Leicester LE1 6GD
Northampton Capita PIP, Charles House, Derngate, Northampton NN1 1UE
Nottingham Capita PIP 3rd Floor, Castle Heights, 72 Maid Marian Way, Nottingham NG1 6BJ
Peterborough Capita PIP 2nd Floor, C/O Regus, Stuart House, St John Street, Peterborough PE1 5DD
Stoke on Trent Capita PIP Ground Floor, Winton House, Stoke Road, Sheldon, Stoke on Trent ST4 2RW
Swansea Capita PIP Ground Floor, Frigate House, Quay West, Quay Parade, Swansea SA1 1SR
Walsall Capita PIP, 51 Lower Hall Lane, Walsall WS1 1RJ

Pop Up Assessment Centres

City Address Postcode
Aberwystwyth Capita PIP, Ystafelloedd Yngynghori Ysywyth, Ystwyth Consulting Rooms, Yr Hen Ysgol Gymraeg, Alexandra tdRoad, Aberwystwyth SY23 1LD
Bangor Capita PIP, Menai House, Parc Menai Business Park, Fford Penlan, Bangor LL57 4DE
Boston Capita PIP, Boston Enterprise Centre, Venture House, Enterprise Way, Wyberton Fen, Boston PE21 7TW
Lampeter Capita PIP, Theatr Felinfach, Felinfach, Lampeter SA48 8AF
Merthyr Tydfil Capita PIP, Orbit Business Centre, Rhydycar Business Centre, Merthyr Tydfil CF48 1DL
Newtown Capita PIP, Montgomery County Recreation Association, Plas Dolerw, Milford Road, Newtown SY16 2EH
Pembroke Dock Capita PIP, Pembrokeshire County Council, Bridge Innovation Centre, Pembrokeshire Science and Technology Park, Pembroke Dock SA72 6UN
Rhyl Capita PIP, Wellington Community Centre, Wellington Road Community Centre, Wellington Road, Rhyl LL18 1LE
Shrewsbury Capita PIP, Pulmonary Rehabilitation Service, Louise House, Roman Road, Shrewsbury SY3 9JN
Wisbech Capita PIP, The Boat House Business Centre, 1 Harbour Square, Wisbech PE13 3BH
Wrexham Capita PIP, Brymbo Enterprise Centre, Blast Road, Brymbo, Wrexham LL11 5BT

Byddwn yn gweithio i neilltuo apwyntiadau yn y ganolfan ymgynghori sydd agosaf ar gyfeiriad cartref y cwsmer. Fodd bynnag, weithiau mae angen trefnu ymgynghoriadau ar gyfer y lleoliad agosaf nesaf.

Nid yw'n bosibl i gwsmeriaid ddewis y ganolfan ble cynhelir yr ymgynghoriad, ond byddwn yn ystyried ceisiadau yn unol â rheolau'r DWP ac yn darparu ar gyfer newidiadau ble fo'n bosibl.

Gofynnwn eich bod yn cyrraedd mewn da bryd ar gyfer eich ymgynghoriad a byddwn yn eich gweld mor brydlon â phosibl. Nid oes hyd penodol ar gyfer ymgynghoriad, gan ein bod yn trin pob un o'n cwsmeriaid yn unigol ac yn cydnabod bod gan bobl wahanol anghenion. Fel arfer bydd ymgynghoriadau yn parhau am 60 munud.

Dylai cwsmeriaid nad ydynt yn gallu mynychu canolfan ymgynghori gysylltu â Capita i ofyn am ymgynghoriad yn eu cartref.

Top