Adnoddau

Yma fe welwch wybodaeth ddefnyddiol i'ch helpu i baratoi ar gyfer eich asesiad.

Canllawiau

Paratowch a beth i'w ddisgwyl

Paratoi ar gyfer eich asesiad

Bydd y canllaw hwn yn egluro beth i'w ddisgwyl a sut i baratoi ar gyfer eich asesiad PIP.

Having someone with you at your assessment

Cael rhywun gyda chi yn eich asesiad

Dyma wybodaeth ynglŷn â chael cydymaith mewn asesiad.

Placeholder

Gwybodaeth gefnogol - beth i'w yrru

Mae'r canllaw byr yma yn egluro pa fath o wybodaeth gefnogol i'w yrru gyda'ch cais.

Hawdd Darllen Canllawiau

Paratowch a beth i'w ddisgwyl

Hawdd Darllen: Paratoi ar gyfer eich asesiad

Bydd y canllaw fformat Hawdd Darllen hwn yn egluro beth i'w ddisgwyl a sut i baratoi ar gyfer eich asesiad PIP.

Having someone with you at your assessment

Hawdd Darllen: Cael rhywun gyda chi yn eich asesiad

Bydd y canllaw fformat Hawdd Darllen Dyma ynglŷn â chael cydymaith mewn asesiad.

Paratoi ar gyfer eich asesiad

Hawdd Darllen: Gwybodaeth gefnogol - beth i'w yrru

Bydd y canllaw fformat Hawdd Darllen Dyma byr yma yn egluro pa fath o wybodaeth gefnogol i'w yrru gyda'ch cais.

Paratoi ar gyfer eich asesiad

Hawdd ei Ddeall: Paratoi ar gyfer eich asesiad fideo

Mae’r canllaw hwn sydd mewn fformat hawdd ei ddeall yn esbonio beth sydd angen i chi ei wneud ar gyfer eich asesiad fideo.

Fideos

Fideos DWP

Bydd y fideos hyn, a grëwyd gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, yn eich helpu i ddeall camau allweddol y daith PIP. 

Trosolwg o PIP BSL

Trosolwg o PIP

Sut i hawlio PIP BSL

Sut i hawlio PIP

Beth sy'n digwydd mewn asesiad PIP BSL

Beth sy'n digwydd mewn asesiad PIP

Sut mae PIP yn cael ei ddyfarnu? BSL

Sut mae PIP yn cael ei ddyfarnu?

Eich asesiad PIP

Gwyliwch y fideos byr yma i ddarganfod beth i'w ddisgwyl yn ystod eich asesiad PIP.

Dewch i gwrdd â'n haseswyr anabledd

Profi eich offer fideo cyn eich asesiad.

Darganfod sut i ymuno a’ch asesiad fideo.

Beth i'w ddisgwyl mewn asesiad wyneb yn wyneb

Beth i'w ddisgwyl yn ystod eich asesiad dros y ffôn

Beth i'w ddisgwyl mewn asesiad Cyfnewid Fideo

Rydyn ni yma i'ch cefnogi chi