Cysylltwch a ni

Os nad ydych wedi gallu dod o hyd i'r ateb i'ch cwestiynau yn ein Cwestiynau Cyffredin, yna cysylltwch â ni gan ddefnyddio un o'r sianeli isod.


Ar-lein

Cysylltwch â ni yn gyflym ac yn hawdd trwy ein ffurflen ymholiad ar-lein.

Cofiwch beidio â rhoi unrhyw wybodaeth bersonol i ni, megis eich dyddiad geni neu rif yswiriant gwladol. 

Efallai y byddwn yn cysylltu â chi dros y ffôn i gadarnhau eich cais.

  Enw cyntaf
  Cyfenw
  Rhif ffôn symudol
  Rhif ffôn cartref
  Pam ydych chi'n cysylltu â ni heddiw?

  Dewiswch un opsiwn

  Dywedwch fwy wrthym


  Cofiwch beidio â darparu unrhyw wybodaeth megis eich rhif YG. Gallwch roi cyfeirnod neu rif cais i ni.   Ffôn

  Gallwch ein ffonio rhwng 8am ac 8pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gall rhywun arall alw ar eich rhan, ond bydd angen i chi fod gyda nhw pan fyddant yn galw.

  • 0808 178 8114 (Cymru a Lloegr)
  • 0808 178 8115 (Llinell Gymraeg)


  Gwasanaeth trosglwyddo fideo

  Os ydych yn ddefnyddiwr Iaith Arwyddion Prydain, cliciwch yma i gysylltu â ni gan ddefnyddio ein gwasanaeth cyfnewid fideo.

  Ffôn testun

  Os oes gennych anawsterau lleferydd neu glyw, gallwch gysylltu â ni drwy ffôn testun ar 0289 032 9675. Sylwch nad yw ein gwasanaeth ffôn testun yn derbyn negeseuon o ffonau symudol.

  Gwasanaeth cyfnewid testun

  Os oes gennych anawsterau lleferydd neu glyw, gallwch hefyd ddefnyddio'r gwasanaeth cyfnewid testun ar 18001 0808 178 8115 (defnyddiwch gydag apiau NGT neu Relay UK).

  E-bost

  Gallwch e-bostio ein tîm yn uniongyrchol yn: contactus@capita-pip.co.uk

  Sut i wneud sylw neu gŵyn am ein gwasanaeth

  Ni sy'n gyfrifol am y broses asesu. Mae hyn yn cynnwys trefnu a chynnal asesiadau wyneb yn wyneb. Dywedwch wrthym os ydych yn anhapus ag unrhyw ran o'n gwasanaeth asesu fel y gallwn geisio unioni'r sefyllfa. Mae hyn yn ein helpu i ddeall beth rydym yn ei wneud yn dda a lle mae angen i ni wneud pethau'n well.

  Gallwch gysylltu â ni trwy unrhyw un o'r dulliau cyswllt uchod neu drwy ddefnyddio'r sianeli pwrpasol a restrir isod:

  Anfonwch e-bost at complaints@capita-pip.co.uk neu gallwch ysgrifennu atom yn:
  PIP Complaints, PO Box 325, Darlington, DL1 9PH

  Post

  Os byddai'n well gennych gysylltu â ni drwy'r post, defnyddiwch y cyfeiriad hwn:

  Capita PIP
  PO Box 307
  Darlington
  DL98 1AB