Canolfannau asesu


Sut rydym yn neilltuo apwyntiadau

Rydym yn ceisio neilltuo apwyntiadau yn y ganolfan asesu sydd agosaf at eich cyfeiriad cartref. Fodd bynnag, weithiau mae angen trefnu asesiadau yn y lleoliad nesaf agosaf.

Nid yw’n bosibl i chi ddewis y ganolfan lle byddwch yn cael eich asesiad, ond byddwn yn ystyried ceisiadau yn unol â chanllawiau DWP a byddwn yn darparu ar gyfer newidiadau lle bo’n bosibl.

Os ydych yn teimlo na allwch deithio i ganolfan asesu, cysylltwch â ni.


Map canolfannau asesu

Lleoliadau canolfannau asesu

Ceir rhagor o fanylion am ein canolfannau asesu yng Nghymru isod.

   

  Dinas

  Cyfeiriad

  Cod Post

  Gwybodaeth Ychwanegol

  Aberystwyth
  Coedlan y Parc

  Capita PIP, Clinig Poen Cefn a
  Gwddf, Coedlan y Parc, Aberystwyth

  SY23 1PB

  Lawrlwytho

  Bangor
  Ffordd Gwynedd

  Capita PIP, Amgueddfa Storiel, Ffordd Gwynedd, Bangor  

  LL57 1DT

  Lawrlwytho

  Caerdydd
  Plas Windsor

  Capita PIP, 2il lawr, 40 Plas Windsor, Caerdydd

  CF10 3BW

  Lawrlwytho


  Caergybi
  Canolfan Gymunedol Gwelfor  Capita PIP, Canolfan Gymunedol Gwelfor, Ffordd Tudur, Caergybi


  LL65 2DH
   
  Lawrlwytho


  Merthyr Tudful
  Canolfan Busnes Orbit


  Capita PIP Canolfan Busnes Orbit, Parc Busnes Rhydycar, Merthyr Tudful

   

  CF48 1DL

   
  Lawrlwytho

  Drenewydd
  West Heol Milford

  Capita PIP Canolfan Gynadledda Plas Dolerw, Dolguan West Heol Milford, Y Drenewydd, Powys
   

  SY16 2EH

  Lawrlwytho


  Doc Penfro
  Canolfan Arloesedd y
  Bont


  Capita PIP, Canolfan Arloesedd y Bont, Parc Gwyddoniaeth a Thechnoleg Sir Benfro, Doc Penfro   SA72 6UN

   

   
  Lawrlwytho


  Rhyl
  Canolfan Gymunedol Wellington


  Capita PIP,  Canolfan Gymunedol Wellington, Ffordd Wellington, Y Rhyl


  LL18 1LE

   
  Lawrlwytho
  Abertawe
  Frigate House
   
  Capita PIP, Frigate House, Quay West, Parêd y Cei, Abertawe SA1 1SR
  Lawrlwytho
  Wrecsam
  Canolfan Fenter Brymbo
   
  Capita PIP, Canolfan Fenter Brymbo, Ffordd Blast, Brymbo, Wrecsam  LL11 5BT
  Lawrlwytho

   

  Rydyn ni yma i'ch cefnogi chi